Høvelen

Hei og velkommen til oss på Høvelen!

Høvelen er en storbarnsbase med totalt 28 plasser i alderen 3-5 år. Vi arbeider for å skape trygget og gode relasjoner til barn og foreldre. På Høvelen møter dere tilstedeværende voksne, som legger til rette for at barna skal få medvirke og ha innflytelse på egen barnehagehverdag. Vi er opptatt av å se hver enkelt og kunne følge barnas spor. Det gjør vi blant annet gjennom prosjektperioder der vi går i dybden på spennende og lærerike temaer. Vi har fokus på lekens egenverdi, sosial kompetanse, språk, og kommunikasjon.

Vi bruker verktøy som snakkepakken, iPad, Smartboard, konkreter, bilder og tegn til tale.

 Hilsen oss på Høvelen

Silje E., Silje H/Nesrin, Henriette og Lene

Direkte telefonnummer til basen er: 40469375

Foreldrerepresentant er Andrine, mor til Leonora

Vara er Ingerid, mor til Astrid