Velkommen til Høvleriet barnehage

På Høvleriet Barnehage er barna i fokus, slik at du som foreldre skal være trygg på at barnet er på rett plass der det får riktig omsorg, føler seg trygg og blir sett, samt får utfordringer både motorisk og kognitivt, opplever ro, ballanse, og harmoni, får venner og sosialkompetanse

Ditt barn vil få gleden av et fantastisk bygg med en unik beliggenhet med utsikt til Tistaelva og Iddefjorden. Der hovedfokuset i hverdagen vil bestå i helse og aktivitet.

Vi har et stort felles kjøkken der barna skal få lære å lage og spise sunn og riktig mat.
Vi skal ha høy fokus på fysisk aktivitet gjennom lek og «idrett» på barns nivå.
I kjelleren er det et aktivitetsrom som skal innredes med inventar som stimulerer til motorisk lek.

Uteområdet har ballbinge, nedgravd trampoline med løpefelt, løpebane, et unikt multilekeapparat opplyst av ledlys på solceller, et Norges første interaktive lekeapparat  -vår egen «Spider» – som har innebygd elektroniske spill som motiverer til bevegelseslek, rikelig med sandkasser til kreativ utfoldelse av rom og form.

Vi har også en egen del av uteområdet spesielt tilrettelagt for at de aller minste skal få utfolde seg og leke i ro og fred med utviklende og tilpassede leker.

Barnehagen har et realfagsfokus gjennom tidlig matematikkopplæring ved fokus på tall, form og konstruksjon. Alt skal gjennomføres med barns medvirkning og rammeplanens fagområder. Vi vil bruke digitale verktøy som Ipad og Smartboard både på vegg og som et sosialt digitalbord. Dette som supplement til tradisjonelle virkemidler som konstruksjonsleker, byggeklosser, tegning, brettspill, og selvfølgelig gjennom å inspirere til nysgjerrighet og undring på naturens former, rom og unike sammensatthet i barnas lek.

Høvleriet barnehage er en urban barnehage både gjennom vår beliggenhet og vår bruk av nåtidens verktøy. Vi har en unik beliggenhet i sentrum av Halden. Vi har vår egen inngjerdede leirplass, med gamme, bålplass, huskestativ og sandkasse. Barnehagen ligger i gåavstand til byens severdigheter som f.eks. brannstasjon, parker og bibliotek. Samtidig ligger vi i gåavstand til de fantastiske hagene på Rød Herregård, den interessante Remmendalen, og ikke minst historiske Tyska og Hollenderen ved Iddefjordens pryd.

Som kunde hos oss vil vi tilstrebe gjennom et høyt fokus på service og godt samarbeid at du er trygg på at ditt barn får nettopp dette. Du skal vite hva som skjer – hvis du vil. Du har tilgang til informasjon gjennom ærlige og åpne foreldresamtaler og møter. Du får daglig informasjon gjennom våre møter i garderoben, eller rundt bordet over en kaffe. Vårt digitale kommunikasjonsverktøy – Vigilo – som er en App hvor du kan se dagsrapporter, bilder, og sende meldinger til barnehagen, vil også holde deg oppdatert om du er hjemme, på jobb, eller reise.

VELKOMMEN TIL OSS