Flisa

 Hei og velkommen til oss!

Flisa er en småbarnsbase med plass til 14 barn i alderen 0-3 år. På Flisa arbeider vi for å skape trygghet for små mennesker i starten av barnehagelivet. Vi er tilstede sammen med barna og skaper sammen en spennende hverdag med lek og læring inne og ute.

Vi har ekstra fokus på språk, kommunikasjon og sosial kompetanse blant de minste, og bruker verktøy som snakkepakken og tegn til tale.

Hilsen Flisa gjengen

Jenny, Lise, Therese, Hanne og Ina

Direkte telefonnummer til basen er: 40107629

Foreldrerepresentant er Tina, mor til Iver

Vara er Liv-Grethe, mor til Lea Emilie