Ansatte

SAGA:

Lene Emanuelsen                                                       – Pedagogisk leder

Andrea Wiesenack Gonzalez                                      – Barnehagelærer

Linn Sandtorp                                                             – Barne- og ungdomsarbeider

Anette Strøm                                                              – Omsorgsarbeider

Ida Therese Syversen                                                  – Barnehagelærer

Faiso Jaylani                                                                – Lærling

HØVELEN:

Silje Erichsen                                                             – Pedagogisk leder

Camilla Kvame Itland                                                  – Assistent

Camilla Lauritzen                                                        – Barne- og ungdomsarbeider

Henriette Ohlgren

FLISA:

Ina Bergstrøm                                                            – Pedagogisk leder

Linn Marie Kildal                                                        – Pedagogisk leder

Sarah-Christin Kindblad                                             – Barnehagelærer

Jenny Vaglen                                                              – Barne- og ungdomsarbeider

Lise Charlotte Haugeby                                              – Assistent

SMIA:

Karine Thomassen Berg                                              – Pedagogisk leder

Anne-Tone Berg Hansen                                             – Barnehagelærer

Hilde Hofgaard                                                           – Barne- og ungdomsarbeider

Vanessa Wegne Henriksen                                         – Barne- og ungdomsarbeider

TØMMERSTOKKEN:

Anne-Beathe Solberg-Skogh                                      – Pedagogisk leder

Hanne Jørgensen                                                       – Barnehagelærer/Vikar ped.leder

Heidi Prang Nordahl                                                   – Barne- og ungdomsarbeider

Tobias Kleve Johansen                                               – Assistent

 

Tomas Andresen                                                        – Daglig leder

Tormod Diskerud Meyer                                             – Eier