Aktivitet i Sentrum

Høvleriet Barnehage er en topp moderne barnehage som åpnet 28. juli 2014. Barnehagen ligger sentralt til i Halden sentrum med utsikt over Tista-elva og Iddefjorden. I nær gåavstand ligger også gågate, sentrumspark, bibliotek , Halden havn, Fredriksten Festning og Rød Herregård.
Barnehagen er delt inn i 5 baser, 2 småbarns baser med plass til 14 barn på hver base, og 2 store- barns baser med plass til 28 barn på hver og 1 blandet base. På hver base er det 4 voksne, 2 pedagoger og 2 assistenter.

Vi jobber aktivt med begynnende matematikkinnlæring i barnehagen. Matematikk finner vi i mange situasjoner, og barn bruker matematikk i lek og aktivitet. De teller, sorterer, sammenligner, orienterer seg og deler med hverandre. Gjennom bevisste og kunnskapsrike voksne kan vi benytte oss av matematikken som omgir oss i barnehagen til å forsterke læring gjennom lek og dagligdagse situasjoner. Vi legger til rette for et stimulerende miljø, med antall, rom og form som en naturlig del av hverdagen. Barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall, rom og form.

Gymsal

Kropp, bevegelse og helse er et satsningsområdet som gjenspeiler seg i barnehagens fysiske utforming, både ute og inne. Vi har gymsal, utendørs trampoliner, utfordrende klatrestativer og et bredt utvalgt av motoriske møbler og materiell. Gjennom fokus på dette fagområdet ønsker vi å legge et godt grunnlag for en sunn og aktiv livsstil senere i livet.
Kostholdet og barns fysiske aktivitet har betydning for barnets helse. Med fokus på et sunt og variert kosthold, der barna får være delaktige, ønsker vi å bidra til varierte matopplevelser og kunnskap om hva som er bra for kroppen.

Teknologi påvirker hvordan nåtidens barn lever, leker og lærer. Ved bruk av digitale verktøy i barnehagen forbereder man barna på hverdagen som møter dem i skoleverket og resten av livet. Våre hovedmål ved bruk av digitale verktøy i barnehagen, er at barna skal være aktive deltakere og få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.
Det er ikke de digitale verktøyene i seg selv som er viktig, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid med barna. Vårt personale er aktive brukere av digitale verktøy sammen med barna, og daglig ser vi at samspillet bidrar til at fantasi og kreativitet settes i gang. Sluttproduktet av dette blir god og varig læring.
Personalet bruker i tillegg det digitale verktøyet VIGILO i sitt samarbeid og kommunikasjon med foreldrene.